Lid worden

LIDMAATSCHAP EN AVG

Je bent geïnteresseerd en wilt je inschrijven? Vul dit inschrijfformulier in en lever dit in bij de penningmeester. Na aanmelding kan je lid worden van TTV Waalwijk. Het lidmaatschap geldt voor een minimale periode tot en met het einde van het lopende kwartaal.

Bij het aangaan van het lidmaatschap van TTV Waalwijk geef je toestemming voor publicatie van foto’s en filmpjes die worden gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en overige activiteiten ter promotie van TTV Waalwijk op het internet of enig ander medium. 

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens
Wanneer je je gegevens bij ons achterlaat, wil je geen ongenode gasten die jouw gegevens kunnen bekijken. Of nog erger: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Groot gelijk, dat willen wij namelijk ook niet. Daarom doen wij er alles aan om jouw persoonsgegevens privé te houden. 

TTV Waalwijk slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven je informatie zonder toestemming ook niet door aan derden. Wel verzamelen we jouw gegevens om communicatie en (voormalige of toekomstige) samenwerking soepel te laten lopen. Welke gegevens wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden, is te lezen in ons Privacyreglement.

Wil je weten welke gegevens van jou persoonlijk digitaal zijn opgeslagen? Deze kan je opvragen via pagina www.ttvwaalwijk.nl/avg.

Verandert je adres of telefoonnummer? Wil jij je lidmaatschap beëindigen? Via MyClub (hiervoor dien je ingelogd te zijn) kan je zelf dergelijke wijzigingen in je persoonlijke gegevens doorvoeren. Uiteraard kan je ook een mailbericht sturen naar penningmeester@ttvwaalwijk.nl. Beëindiging lidmaatschap kan per het einde van het lopende kwartaal, dit met inachtneming van een opzegperiode van mimimaal een maand.

CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER 1 JULI 2020

Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en kan in de toekomst afwijken van het geldende bedrag.
 
 Soort lidmaatschap
 Bedrag per kwartaal 
 Inschrijfgeld 
 Junior*) recreant  € 25,00  € 5,00 
 Junior*) NTTB-speler € 38,50  € 5,00 
 Senior recreant € 25,00  € 5,00 
 Senior NTTB-competitie € 42,50  € 5,00 
 Senior TTL-competitie € 27,00  € 5,00 
 Senior NTTB+TTL-competitie € 44,50  € 5,00 
 Basislidmaatschap NTTB**) € 4,75   
*) t/m 17 jaar
**) Niet competitiegerechtigd, wel mogelijk om in te schrijven voor toernooien onder verantwoordelijkheid van de NTTB
 
Leden dienen zelf het contributiebedrag per de 1e dag van ieder kwar-taal over te maken op banknummer NL58 RABO 0155 8029 33 t.n.v. TTV Waalwijk. Je ontvangt dus géén acceptgirokaart!! Automatische incasso is eveneens niet mogelijk. 

CLUBKLEDING EN SPEELMATERIALEN

Ben je lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding verplicht tijdens wedstrijden in de NTTB- en de TTL-competitie en officiële door de vereniging aangemelde toernooien. Bij het in gebreke zijn zal een eventuele boete van de NTTB aan je in rekening worden gebracht.

Het clubshirt wordt vanuit de vereniging aangeboden. Bij einde lidmaatschap dient het shirt te worden ingeleverd.

Op speelmateriaalgebied is een scala aan batjes en rubbers te verkrijgen. Zoveel, dat je als leek "door de bomen het bos niet meer ziet". Ons bestuurslid Gert-Jan van Alebeek heefft uitgebreide kennis over rubbers en batjes en kan je uitstekend informeren over te maken keuzes hierin. 

Speelmaterialen worden besteld bij POSNO-SPORT, nadat jij de bestelling via Gert-Jan hebt ontvangen, stuurt de penningmeester je een mailbericht voor het te betalen bedrag.
Adres speelzaal
Hertog Janstraat 1d 
5141 KJ Waalwijk

Telefoon speelzaal
0416-341600

Postadres
Janssoniushof 14 
5141 MR Waalwijk
Terug naar boven