Lid worden

Lidmaatschap / Contributie

Je bent geïnteresseerd en wilt je inschrijven? Vul dit aanvraagformulier in en lever dit in bij de ledenadministratie. Na aanmelding kan je lid worden van TTV Waalwijk. Het lidmaatschap geldt voor een minimale periode tot en met het einde van het lopende seizoen (of t/m 30 juni of t/m 31 december).

Bij het aangaan van het lidmaatschap van TTV Waalwijk geeft u toestemming voor publicatie van foto’s en filmpjes die worden gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en overige activiteiten ter promotie van TTV Waalwijk op het internet of enig ander medium. 

TTV Waalwijk vindt het belangrijk dat u als lid weet welke informatie wij verzamelen, voor welke doelen wij deze informatie gebruiken en hoe lang deze informatie bewaard wordt. Wij staan er voor in dat uw informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt verzameld en gebruikt. Hiertoe hanteert onze vereniging haar Privacyreglement.

Verandert je adres of telefoonnummer? Wil jij je lidmaatschap beëindigen? Via MyClub (hiervoor dien je ingelogd te zijn) kan je zelf dergelijke wijzigingen in je persoonlijke gegevens doorvoeren. Opzegging lidmaatschap kan alleen per het einde van het lopende seizoen (of 30 juni of 31 december).

Clubkleding

Ben je lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding verplicht tijdens wedstrijden in de NTTB- en de TTL-competitie en officiële door de vereniging aangemelde toernooien. Bij het in gebreke zijn zal een eventuele boete van de NTTB aan je in rekening worden gebracht.

De clubkleding met reclame-uiting van onze hoofdsponsor Hofax wordt vanuit de vereniging aangeboden. Bij einde lidmaatschap dient het shirt te worden ingeleverd.

Contributiebedragen per 1 januari 2018

 Soort lidmaatschap
 Bedrag per kwartaal 
 Inschrijfgeld 
 Junior*) recreant  € 26,50  € 5,00 
 Junior*) NTTB-speler € 40,00  € 5,00 
 Senior recreant € 25,00  € 5,00 
 Senior NTTB-speler € 42,50  € 5,00 
 Senior NTTB-TTL-speler  € 43,50  € 5,00 
 Senior TTL-speler € 26,00  € 5,00 
 
*) t/m 17 jaar
 
Het contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en kan in de toekomst afwijken van het geldende bedrag.
 
Leden dienen zelf het contributiebedrag per de 1e dag van ieder kwar-taal over te maken op banknummer NL58 RABO 0155 8029 33 t.n.v. TTV Waalwijk. Je ontvangt dus géén acceptgirokaart!! Automatische incasso is eveneens niet mogelijk. 
Adres speelzaal
Hertog Janstraat 1d 
5141 KJ Waalwijk

Telefoon speelzaal
0416-341600

Postadres
P. Breughelstraat 3 
5143 JV Waalwijk
Terug naar boven