Gedragcode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten van TTV Waalwijk zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor al onze vrijwilligers van onze vereniging een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrij­dend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons je als als vrijwilliger inzet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Aannamebeleid vrijwilligers

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen et een verstandeijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Bij het aannemen van (nieuwe) vrijwilligers hanteert TTV Waalwijk de volgende stappen:
  • een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger;
  • een check bij referenties, bijvoorbeeld wij nemen contact op met de vereniging waar jij eveneens als vrijwilliger actief bent of bent geweest;
  • we vragen je (periodiek) een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) te overleggen;
  • ben je geen lid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), dan wordt je gevraagd de Verklaring omtrecht Tuchtrecht voor akkoord te ondertekenen.

Informatie over preventie seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Meer informatie over preventie seksuele intimidatie tref je hier aan.  
Adres speelzaal
Hertog Janstraat 1d 
5141 KJ Waalwijk

Telefoon speelzaal
0416-341600

Postadres
Janssoniushof 14 
5141 MR Waalwijk
Terug naar boven