Training senioren

Training senioren

Tijdens de Algemene Vergadering van 21 maart 2017 is het onderwerp training senioren besproken. Op de vraag of de seniorentraining altijd moet doorgaan ongeacht het aantal aanwezigen, was toegezegd dat het bestuur dit onderwerp in haar vergadering zou behandelen.

Uit ervaring blijkt dat leden onregelmatig naar de training komen waardoor soms enkel twee leden aanwezig zijn. Zowel voor de trainer als deze aanwezigen gaf dit geen positief gevoel. Iedere week is het maar afwachten hoeveel leden komen trainen.

Om met de bekende “stok achter de deur” te werken heeft het bestuur besloten om ingaande 1 oktober 2017 het kwartaalbedrag van seniorleden die zich aanmelden voor training, met € 10,00 per kwartaal te verhogen. Omdat het volgen van trainingen nu geld gaat kosten, is de gedachte dat de hiervoor aangemelde leden wel komen trainen. De vrijheid om niet te komen trainen neemt hiermee naar alle waarschijnlijkheid af. Bij de verhoging van € 10,00 gaan wij ervan uit dat per kwartaal gemiddeld 10 trainingen doorgaan. In feite betekent dit gemiddeld per training € 1,00.
Training senioren
Ja, ik meld mij hiermee aan voor de wekelijkse seniorentraining (dinsdagavond) en ga akkoord met de verhoging van het verschuldigde contributiebedrag van € 10,00 per kwartaal, ingaande per 1 oktober 2017. 
 
*
*
Adres speelzaal
Hertog Janstraat 1d 
5141 KJ Waalwijk

Telefoon speelzaal
0416-341600

Postadres
P. Breughelstraat 3 
5143 JV Waalwijk
Terug naar boven